Rating MSP

Projekt Hospodářské komory hl. m. Prahy umožňuje podnikatelům a nejen jim, získat profesionální rating. Ten poskytuje pohled na vlastní podnikání „očima odborníků“. Výpočet je harmonizovaný se standardy EU, splňuje kritéria pravidel BASEL II. Cílem ratingu není posouzení podnikatelských záměrů, ale co nejobjektivnější vystižení výchozí situace, která může být pro dosažení záměrů klíčová.

Hospodářská komora hl. m. Prahy již před devíti lety uvedla na trh svůj produkt RATING MSP, který se v dnešní době probíhající ekonomické krize jeví jako jeden z velmi efektivních nástrojů ozdravného procesu.

Rating MSP je nestranný, profesionální pohled na hospodaření, harmonizovaný s pohledem bankovního sektoru a hlavně proto se v poslední době stává v České republice stále známější a využívanější službou. Podnikatelé, živnostníci a občané jej mohou získat na základě žádosti.

V dnešních nelehkých podmínkách hospodářské recese mají největší šanci ekonomicky přežít schopné firmy a jednotlivci. Ti méně zdatní ztratí svůj tržní podíl a ti nejslabší nepřežijí vůbec. Hospodářská komora hl. m. Prahy vyvíjí velké úsilí k hledání cest a prostředků, které by umožnily „přežít“, co největšímu počtu ,,podnikatelů se zdravým ekonomickým jádrem“. Je nutné zachovat maximální počet firem a živnostníků, schopných po odeznění recese reagovat na novu skutečnost včetně nutnosti rozvoje.

Hospodářská komora hl. m. Prahy se proto rozhodla zpřístupnit rating co největšímu okruhu podnikatelů a rozšířit Projekt Rating MSP o nabídku hodnocení pro firmy vedoucí daňovou evidenci, podnikatele podnikající na základě živnostenského oprávnění a také pro fyzické osoby nepodnikající.

Rating pro vás může být třeba směrovkou dalšího rozvoje, vstupenkou do výběrových řízení, povzbuzením v boji o peníze z fondů EU nebo jen potvrzením toho, že to i v dnešní těžké době děláte dobře.