Mýtné

Servis Hospodářské komory hlavního města Prahy uspěl jako výherce u společnosti Kapsch, a.s. (resp. ČSOB) s nabídkou zřídit provozování 15-ti kontaktních míst po celé České republice. Tento fakt byl stvrzen smlouvou pro provozování těchto kontaktních míst do roku 2016. Kontaktním místem se rozumí místo, kam přepravce bude chodit uzavírat smlouvy pro provoz svých nákladních vozidel nad 3 tuny, a další úkony k V tomto systému kontaktního místa je zapojena komorová síť, tedy zejména úřady KHK v jednotlivých krajích. Dne 29. srpna 2006 se v Praze v zasedací místnosti HKP uskutečnil slavnostní podpis všech zainteresovaných partnerů v tomto projektu a ostré spuštění elektronického mýta od 1.1.2007 do dnešních dnů je jedním z nosných komerčních projektů v celé komorové síti.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ČESKÉM MÝTNÉM SYSTÉMU

Mýtná povinnost je pro všechna vozidla nad 3 tuny
Zpoplatnění je na základě počtu náprav a emisní třídy
ŘSD je provozovatelem systému MYTO CZ a Kapsch je generální dodavatel systému

JEDNOTKA PREMID

Obsahuje evidenční informace o vozidle Je každá personalizována pro každé vozidlo s mýtnou povinností /je nepřenosná/ Dopravce si ji zapůjčuje za vrátnou kauci za 1.550,-kč Musí být vyměněna v případě změn – SPZ, majitele a provozovatele vozidla, emisní třídy

PLATEBNÍ METODY

PRE-PAY – platba předem, tzn. odečítání kreditu při transakci
POST-PAY – platba následná, tzn. na základě smlouvy s provozovatelem zpětné vyúčtování transakcí za smluvené období

Seznam kontaktních míst